Zarejestruj


automaty

dawid@automatyspawalnicze.pl
tel. 790 874 770

serwis@pneumaticon.pl
tel. 884 874 770

wps

Więcej informacji pod adresem
spawalnik@automatyspawalnicze.pl

symulacja stanowiska

Spawanie rurociągów i zbiorników

Pozycje wykonywania złącza spawanego są bardzo istotnym czynnikiem w procesie wytwarzania konstrukcji, gdyż mają bezpośredni wpływają, na jakość wykonywanych spoin, a w wielu przypadkach uniemożliwiają spawanie określoną metodą.

 

W trakcie projektowania procesu spawania należy wziąć pod uwagę możliwość wykonania poszczególnych złącz, np. przy kształtowaniu ukosowania brzegów elementów spawanych. W kwalifikowaniu technologii spawania i nadawaniu uprawnień spawaczom pozycja spawania jest czynnikiem zasadniczym i jest zawsze brana pod uwagę podczas tworzenia  instrukcji technologicznej spawania (WPS). Pozycje spawania określające położenie spoiny w przestrzeni i ich kierunek należy podawać zgodnie z normą PN-EN ISO 6947:1999.

 

Na rysunku przedstawiono przykłady podstawowych pozycji dla spoin czołowych wykonywanych na blachach i rurach oraz spoin pachwinowych w złączach kątowych z blach i rur. Podczas spawania obwodowego rur nieobracanych, których oś wzdłużna jest pozioma, występują pozycje PA, PG (lub PF) i PE. Przy spawaniu obwodowym rur pozycję podolną (PA) można uzyskać, nadając rurze ruch obrotowy.

 

grafika pozycji spawania

 

grafika pozycja spawania

 

Pozycja spawania

 

Pozycje spawania